Incubator Plus
Advertisement
Wikipedia-logo-ine.jpg Indo-EuropeanFlag.png

Please, help us if you know PIE language, but please do so by using only PIE roots from these dictionaries

Your help is always welcome here! Thanks!

Bʰā̆dgᵘ̯āmedʰi Gᵘ̯ei̯topəutiom,
leudʰerom enkᵘ̯ekᵘ̯lopəutiom, ti̯o oinos eg̑ʰdōtes magʰeti.
Di̯ēuspətērodiu̯esom, 30 Kᵘ̯eturi̯oliom, 2022.
50 pā̆g̑ines en dn̥g̑ʰu̯ām Pr̥mo·Sendʰro·U̯erokᵘ̯esi̯om.
Artom ēd Leitores
 • Artom
  • Artes dēirotes
   • Arkutektorom
   • Bʰeū̆dʰeugʰrebʰi̯om
   • Didrāmiom
   • Drāmām
   • Kīneumāteugʰrebʰi̯om
   • Kᵘ̯eiu̯om
   • Mū̆su̯ekom
   • Peikteureibʰom
   • Skelpteur̥tom
  • Artes leudʰeres
 • Leitores
Skaitom
 • Skaitom
Eg̑ʰsag̑tes skaites:
 • Bʰeuiskom
 • G̑ʰđemi̯om
 • G̑ʰđemogʰrebʰi̯om
 • G̑ʰđemoleg̑om
 • Gᵘ̯ei̯leg̑om
 • Mēdok̑onom
 • Stē̆roleg̑om
 • Stē̆ronemi̯om
Ag̑ti̯oiskom:
 • Leg̑iskom
 • Mendʰomotik̑om
G̑ʰₒmoniskom:
 • Aneroleg̑om
 • Bʰesoleg̑om
 • Bʰiloleg̑om
 • Bʰilosapi̯om
 • Dn̥g̑ʰūiskom
 • Erk̑eileg̑om
 • I̯euniom
 • K̑eiu̯otom
 • Medʰi̯āskaitom
 • Sokᵘ̯i̯oleg̑om
 • U̯eik̑onemi̯om
 • U̯erleg̑i̯oskaitom
 • U̯idtoriom
Areknes:
 • Déiu̯oleg̑om
 • Gᵘ̯ʰrenoleg̑om
Sokᵘ̯i̯otom
 • Dn̥g̑ʰu̯āes g̑ʰđemiskes
 • Eg̑ʰsklēi̯om
 • G̑enətes g̑ʰₒmones
 • G̑enties g̑ʰđemiskes
 • Komleg̑i̯om
 • Kori̯onom
 • K̑eiu̯otom
 • Kₑlēntoroi̯om
 • Leidom u̯adʰlotom
 • Leidom
 • Mūdʰoleg̑om
 • Oinou̯ertom
 • Sokᵘ̯i̯otom g̑ʰₒmoniskom
 • U̯erleg̑i̯om
Teknoleg̑om
 • Agrokᵘ̯elotorom
 • Alanktronik̑om
 • Enbʰermotikom
 • Eng̑eni̯oriom
 • Enternedom
 • Kompū̆terom
 • Teknoleg̑om
 • U̯eg̑ʰkᵘ̯elom
Dn̥g̑ʰu̯ām
 • Enstitūtiom P·S·U̯
 • Gᵘ̯ei̯om P·S·U̯
 • Leg̑ti̯okom
 • Leubʰres P·S·U̯
 • Oisom dn̥g̑ʰu̯āes P·S·U̯·es
 • P·S·U̯
 • Prōbʰāsores P·S·U̯·iskes
 • Senton̥ti̯es

Gᵘ̯ei̯topəutiom su̯esores peri̯ēktes


Pl̥̄nok̑otom

Advertisement